σ
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ΠΕΤΡΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΩΔ. 1: Πέτρα Γραμματικού, σε παλέτα, ακανόνιστη και κομμένη στενάρι
ΚΩΔ. 2: Πέτρα Γραμματικού, για επένδυση, κομμένη στενάρι
ΚΩΔ. 3: Πέτρα Γραμματικού, κομμένη, για επένδυση, τοποθετημένη ξερολιθιά
ΚΩΔ. 4: Πέτρα Γραμματικού, για επένδυση και χτίσιμο, με τοποθέτηση Βυζαντινού τύπου, ξερολιθιά
ΚΩΔ. 5: Πέτρα Γραμματικού, τοποθετημένη Βυζαντινό, ξερολιθιά και σκάλα Καβάλας, αντικέ


ΠΕΤΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΚΩΔ. 1: Πέτρα τύπου Παιανίας, ακατέργαστη, σε παλέτα, για επένδυση και χτίσιμο
ΚΩΔ. 2: Πέτρα τύπου Παιανίας, ακανόνιστη, σε παλέτα, για λάξευση και παραδοσιακή λιθοδομή
ΚΩΔ. 3: Πέτρα τύπου Παιανίας, επενδεδυμένη, ακανόνιστη, με λευκό αρμό
ΚΩΔ. 4: Πέτρα τύπου Παιανίας, χτισμένη, ακανόνιστη και Βυζαντινού τύπου, ξερολιθιά
ΚΩΔ. 5: Πέτρα τύπου Παιανίας, λαξευμένη δια χειρός, με παραδοσιακό Βυζαντινό χτίσιμο και αρμό


ΠΕΤΡΕΣ ΣΥΡΙΑΣ
ΚΩΔ. 1: Πολυγωνικό καπάκι Συρίας, σε παλέτα, κίτρινο
ΚΩΔ. 2: Επένδυση με κίτρινη πέτρα Συρίας, Βυζαντινού τύπου, ξερολιθιά
ΚΩΔ. 3: Επένδυση με κίτρινη πέτρα Συρίας, Βυζαντινού τύπου, με αρμό
ΚΩΔ. 4: Επένδυση μάντρας με πολύγωνο καπάκι Συρίας
ΚΩΔ. 5: Ενδεικτική φωτογραφία τοποθέτησης - επένδυσης, με καπάκι Συρίας, ακανόνιστο